Nghị định 109
Chính phủ ban hành Nghị định riêng về nông nghiệp hữu cơ
Chính thức ‘cởi trói’ cho xuất khẩu gạo
Bình luận thị trường: Điệp khúc trước ‘bức tường thép’
Từ hạt gạo nghĩ về chính sách hỗ trợ vĩ mô
Trình Chính phủ sửa nghị định xuất khẩu gạo
Giảm quyền của VFA, loại bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
Cuộc chiến gạo đến hồi nóng và ‘thách thức 109’ của Việt Nam
VCCI đề nghị tiếp tục giảm quy định về xuất khẩu gạo
Những quy hoạch ‘cười ra nước mắt’
Dự thảo nghị định 109 sửa đổi, đã thấy tinh thần kiến tạo nhưng…
Nông dân cần có đại diện tham gia điều hành xuất khẩu gạo
Dự thảo sửa đổi Nghị định 109 bãi bỏ nhiều ‘điều kiện’ xuất khẩu gạo
Kiến nghị sửa đổi cơ bản Nghị định 109 về xuất khẩu gạo
Các đại gia đổ tiền vào bệnh viện tư
‘Giấy phép xuất khẩu gạo tốn 20.000 USD’ là không đúng sự thật
Nghị định 109 trao đặc quyền cho Hiệp hội Lương thực
‘Tôi tuyên bố hủy bỏ quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo’
‘Phá xiềng’ để đổi mệnh lúa gạo
Bộ Công Thương xác minh thông tin tốn 20.000 USD xin giấy phép xuất khẩu gạo
Sửa Nghị định 109: ‘Ngành gạo cần học ngành cá tra’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP