nga eu
EU tuyên bố thay thế hoàn toàn khí đốt của Nga
Nga sẽ cắt cung khí đốt trong 3 ngày, gia tăng sức ép lên EU
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP