nếp nhà
Nếp nhà: Ngóng tết
Nếp nhà: Giữ ấm chỗ nằm
Nếp nhà: Phủi bụi thật nhẹ, nghe con!
Nếp nhà: Sỏi
Nếp nhà: Con hiểu về lòng tử tế
Nếp nhà: Cha mẹ ơi, con đã trưởng thành
Nếp nhà: Biết làm việc và học cách làm việc
Nếp nhà: Bỏ xương vào trong bát
Nếp nhà: Ăn xong bỏ đũa vào đâu?
Nếp nhà: Hột cơm thừa, hột gạo rơi
Nếp nhà: ‘Chào bác đi con!’
Nếp nhà: ‘Bộ ông điếc hả?’
Nếp nhà: ‘Ăn trông nồi ngồi trông hướng’
Nếp nhà: ‘Ở lởi xởi ông trời gởi cho’
Nếp nhà: Cha dạy tôi sống trung thực và có lòng tự trọng
Chuyên gia ẩm thực Hồ Đắc Thiếu Anh: ‘Bếp nhà’ là nơi giữ ‘nếp nhà’
Áo dài và nếp nhà