nam sài gòn
Gần 10.000 USD mỗi m2 căn shop chung cư phía Nam Sài Gòn
TPHCM chi hơn 1.000 tỷ đồng giảm ô nhiễm cho bãi rác Đa Phước
TPHCM yêu cầu Đa Phước tiếp tục nhận 5.400 tấn rác mỗi ngày
Khu xử lý chất thải rắn Đa Phước gây ra mùi hôi cho khu Nam Sài Gòn
Đầu tuần tới sẽ có thông tin đầy đủ về ‘mùi hôi thối ở Nam Sài Gòn’
Nhiều hạng mục của khu xử lý rác Đa Phước chưa hoàn thành
Sài Gòn đau đầu với bài toán ‘tìm mùi hôi thối’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP