mực nước sông mekong
8 đập của Trung Quốc có thể là nguyên nhân khiến nước sông Mekong thấp kỷ lục
Nước sông Mekong thấp kỷ lục trong 100 năm qua
Mực nước sông Mekong xuống thấp nhất trong 10 năm qua