mì tôm
Cập nhật quy định về an toàn thực phẩm với mỳ ăn liền và thanh long vào EU
Yêu cầu bổ sung giới hạn ethylene oxide trong thực phẩm
Mì ăn liền nay đã trở thành ‘mặt hàng cao cấp’
Acecook tài trợ bóng đá Việt Nam với thời hạn 1 năm
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP