máy phát điện
‘Đây là sự cố nghiêm trọng nhất của VinaData’
Lần đầu tiên xuất khẩu máy phát điện công suất lớn sang Campuchia