máy móc cũ
Quy định nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Có thể nhập máy móc đã qua sử dụng 20 năm
DN phàn nàn ‘cấm nhập máy móc cũ chỉ có lợi cho hàng Trung Quốc’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP