Mahathir
Ông Mahathir cảnh báo Malaysia có thể chịu các lệnh ‘trừng phạt thương mại’
Người Malaysia thích ăn sẵn hơn là chăm chỉ làm việc
Mahathir cho bỏ dở dự án bất động sản 100 tỷ USD
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP