mã số vùng trồng
Bộ NN-PTNT siết kiểm tra các lô trái cây xuất sang Trung Quốc
Một vùng trồng bưởi ở Ninh Thuận đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ
Thêm 230 vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng được Trung Quốc cấp mã số
Trung Quốc đã cấp 2.426 mã sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam
Cảnh báo tình trạng mạo danh mã số để xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc
Quản lý chất lượng nông sản: thị trường trong nước đang bị buông lỏng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP