luật đất đai
Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng sửa đổi luật Đất đai
Chính phủ xin lùi thời hạn sửa Luật Đất đai
Chính phủ xin lùi sửa Luật Đất đai
Xác định giá đất, nút thắt lớn trong sửa đổi Luật Đất đai
Bao giờ mới gỡ được ‘nút thắt’ đất đai?
Chuyên gia chỉ rõ ‘lỗ hổng’ thẩm định giá trong các dự án BT
‘Sửa luật đất đai để ngăn lửa bùng lên từ đất’
Tháo nút thắt đất đai: nên bỏ hẳn hạn điền
Vẫn chưa có cơ quan đăng ký về ‘quyền bề mặt’
TP.HCM: Giải quyết bồi thường, tái định cư theo luật Đất đai mới
Hơn 70% khiếu nại, tố cáo đông người liên quan thu hồi đất
TS Nguyễn Sỹ Phương: Bản chất quyền sở hữu đất – nền tảng hoạch định chính sách
Chính sách mới về đất đai cần làm rõ quyền sở hữu và quyền tài sản
Chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai
Thủ tướng chỉ đạo bịt kẽ hở đất đai khi cổ phần hóa
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP