lồng bè long sơn
Cá chết hàng loạt ở Vũng Tàu là do mưa lớn
Chưa chính thức công bố nguyên nhân cá chết ở Long Sơn
Bà Rịa-Vũng Tàu: Cá lồng bè Long Sơn chết hàng loạt