linh kiện điện tử
Trung Quốc trở thành nhà cung cấp máy tính, điện tử và linh kiện lớn nhất cho Việt Nam
Việt Nam đã chi gần 7 tỷ USD mua linh kiện điện tử từ Trung Quốc
Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng đầu nhập khẩu cả nước
Tháng đầu năm, mỗi ngày thu 3.000 tỷ đồng từ xuất khẩu của Samsung
Èo uột công nghiệp điện tử Việt Nam
EU chuộng điện thoại, hàng điện tử ‘Made in Việt Nam’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP