lê quang hòa
Khởi tố vụ chôn lấp 100 tấn chất thải trái phép của Formosa
Hà Tĩnh thừa nhận ‘có thiếu sót’ khi lấy mẫu chất thải của Formosa
Đã có kết quả phân tích ban đầu chất thải Formosa chôn ở trang trại
Hình ảnh chất thải công nghiệp ‘đóng gói’ ngập tràn Formosa
Hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải của Formosa không đúng quy định
Chôn giấu chất thải là bằng chứng bất chấp môi trường vì lợi nhuận ‘bẩn’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP