lệ phí trước bạ
Chính thức giảm lệ phí trước bạ xe ô tô 50%
Giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
Đề xuất tăng phí trước bạ đối với xe bán tải
Quy định mới về phí môn bài và trước bạ ôtô có hiệu lực từ 1/1/2017
Bộ Tài chính trình dự thảo lệ phí trước bạ mới
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP