Lê Hoàng Diệp Thảo
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền điều hành Trung Nguyên
Trung Nguyên kiện bà Lê Hoàng Diệp Thảo, đòi bồi thường hơn 1.700 tỷ
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP