lao động việc làm
ILO: 40% thanh niên Việt Nam có việc qua bạn bè giới thiệu
7,5 triệu lao động Việt Nam sẽ bị mất việc vì tự động hoá trong 10 năm tới?
AI và Robot – mối đe dọa hay cơ hội mới với thị trường lao động?
‘Tăng tuổi hưu sẽ tăng sức ép về việc làm’