lãng phí
Bộ KH-ĐT nhận diện ba lãng phí lớn trong đầu tư công
Năm 2016, ngân sách chi cho đi nước ngoài là 2.557 tỷ đồng
Đã đến lúc không thể nhẹ tay với ‘thất thoát, lãng phí’
Khi tấm lưới chỉ bắt được cá bé
Nhà máy giấy 3.000 tỷ ‘đắp chiếu’, nghìn nông hộ nuốt trái đắng
Thủ tướng đặt mục tiêu xây dựng một chính phủ trong sạch, liêm chính
20 năm qua, chưa bao giờ bức tranh ngân sách xấu như bây giờ
Du học sinh: Ở hay về