lãi suất tiền đồng
Lãi suất tiền đồng về sát mức 0%
Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng giảm mạnh
Lãi suất tiền đồng xáo trộn
Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng tăng liên tục