lãi suất tăng
Lãi suất tăng, người vay lo lắng
Lãi suất huy động vào guồng tăng
Phập phồng lo lãi suất tăng
SSI: Lãi suất tăng ở một số ngân hàng chỉ mang tính cục bộ
Lãi suất liên tục tăng, kẻ cười người khóc…
Lãi suất đi lên, doanh nghiệp và người dân cùng lo lắng
Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh vì lo lãi suất tăng
Lãi suất đang tăng nhanh trở lại
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP