kỹ sư
Gần 6.000 kỹ sư, cử nhân tham gia thi tuyển vào Samsung Việt Nam