kinh doanh khí
Bãi bỏ quy định nhà phân phối phải có 100.000 bình gas
Vướng Nghị định 19, nhiều doanh nghiệp gas ‘ngồi trên lửa’