kiểm tra
Đi coi ‘đập phá’ máy giặt
‘Trong 20 ngày vừa qua, tôi đã tiếp khoảng 7 đoàn thanh, kiểm tra’
Kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ
‘45 đoàn kiểm tra một năm, DN hơi đâu mà làm ăn nữa?’
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP