kiểm tra
Đi coi ‘đập phá’ máy giặt
‘Trong 20 ngày vừa qua, tôi đã tiếp khoảng 7 đoàn thanh, kiểm tra’
Kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ
‘45 đoàn kiểm tra một năm, DN hơi đâu mà làm ăn nữa?’