khu ép bùn
Nhà máy Lee & Man: bốn khu vực còn mùi hôi
Lee & Man thừa nhận gây ô nhiễm môi trường
Nhà máy giấy Lee & Man lắp máy ozôn khử mùi hôi
Yêu cầu kiểm tra thông tin Lee & Man gây ô nhiễm
Mùi hôi từ khu ép bùn nhà máy Lee & Man gây ô nhiễm
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP