khu đô thị
Horea kiến nghị cho phép chủ đầu tư xây trường học, công viên trong khu đô thị
Nhiều khu đô thị ở Hà Nội đang thiếu trường học
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP