khô hạn
Tây Nguyên căng sức chống hạn
ĐBSCL: Trường học, trạm xá, khách sạn thiếu nước ngọt
Khoảng 60 triệu chịu ảnh hưởng của El Nino
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP