khan hiếm hàng hóa
Nhiều quầy kệ bán trứng, mì, dầu ăn… trống trơn
Hàng không thiếu, chỉ khan hiếm cục bộ
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP