khách trung quốc ẩu đả
Điều tra vụ ẩu đả giữa khách Trung Quốc và nhân viên nhà hàng ở Nha Trang
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP