internet vạn vật
Việt Nam sắp có Trung tâm đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật
Microsoft giúp nhà nông Ấn tăng năng suất
5 dự đoán chính về IIoT trong năm 2018
Ngày nay, IoT gắn liền với nông nghiệp
Nông nghiệp 4.0: Chỉ cần một tấm hình biết ngay bệnh cây, thời điểm thu hoạch
Nông dân ‘lướt web’ học làm ăn
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP