Hồ Tràm
Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Hồ Tràm tìm địa điểm mới xây sân bay Lộc An
TGĐ dự án Hồ Tràm: ‘Chúng tôi chăm sóc họ như các thượng khách’