Hồ Thị Kim Thoa
Gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa hiện nắm bao nhiêu cổ phần tại Điện Quang?
Bà Hồ Thị Kim Thoa đã bán 1,4 triệu cổ phiếu Điện Quang
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa chính thức bị miễn nhiệm
Ban bí thư đề nghị miễn nhiệm Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
Bà Hồ Thị Kim Thoa gửi đơn xin thôi việc
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP