him lam
Ông Dương Công Minh làm Chủ tịch Sacombank
Him Lam thoái toàn bộ vốn tại LienVietPostBank
Đại gia Dương Công Minh: Chủ soái quyền lực và đầy bí ẩn của Him Lam
Ông Nguyễn Đức Hưởng quay lại làm Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP