hiệp định đối tác toàn diện
CPTPP có hiệu lực với Việt Nam từ hôm nay
RCEP đứng trước nguy cơ ‘lỡ hẹn’
Khởi động vòng đàm phán mới RCEP sau khi Mỹ rút khỏi TPP
Thái Lan ủng hộ nhanh chóng hoàn tất đàm phán thỏa thuận RCEP
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP