heo miền Nam
Chênh lệch giá cao, heo miền Nam ‘tìm đường’ ra Bắc