heo đông lạnh
TP.HCM khuyến khích người dân sử dụng thịt heo đông lạnh