hệ thống giám sát
Lo ngại quyền riêng tư khi hệ thống giám sát công cộng kích hoạt
‘Hệ thống giám sát doanh nghiệp nhà nước còn nhiều vấn đề’