hđnd tp.hcm
100% đại biểu HĐND thông qua tờ trình dự án Nhà hát 1.500 tỷ ở KĐT Thủ Thiêm
HĐND TP.HCM họp bất thường xem xét đề án sữa học đường và nhà hát 1.500 tỷ
TP.HCM sẽ tăng thuế, phí và thu thêm thuế, phí mới
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP