hãng phim truyện việt nam
Làm sao để ngăn chặn thất thoát nguồn lực nhà nước từ cổ phần hóa?
Bộ VH-TT-DL đề nghị dừng bán đấu giá tài sản của Hãng phim truyện Việt Nam
Công bố quyết định thanh tra cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam
Thanh tra Chính phủ chính thức vào cuộc vụ cổ phần hoá Hãng phim truyện
Cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam ‘chưa hợp lý’
Sớm làm rõ quá trình cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam
Rà soát toàn bộ quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP