hạn hán kỷ lục
Hơn 50% diện tích canh tác ĐBSCL bị ảnh hưởng hạn mặn
ĐBSCL, khi cái chết bắt đầu…
ĐBSCL sau đại hạn mặn: Khi nguồn nước không còn là vô hạn
Ba nhóm giải pháp để phát triển nông nghiệp ĐBSCL sau đại hạn mặn
ĐBSCL: Nguồn nước cạn kiệt làm mất luôn lợi thế vận tải thuỷ
Đại hạn, mặn ĐBSCL: ‘Chúng tôi đã kiệt sức rồi…’
Hạn, mặn là một ‘cú sốc’ và giờ là lúc chúng ta phải thay đổi
El Nino có thể làm giảm tới 70% năng suất lúa
Cuộc sống người dân ĐBSCL trong cơn đại hạn, mặn
Quy hoạch bất cập, người dân ĐBSCL khóc ròng vì hạn, mặn
Tháng 3: Khô hạn và xâm nhập mặn tiếp tục gay gắt
Chính phủ xác định chống hạn, xâm nhập mặn là nhiệm vụ cấp bách
ĐBSCL chịu hạn hán, xâm nhập mặn chưa từng có
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP