gs đặng hùng võ
GS Đặng Hùng Võ: Luật Đất đai không thể ‘ôm’ tất cả
Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn thiếu ‘hành lang pháp lý’
GS Đặng Hùng Võ: Nghịch lý nguồn cung bất động sản
GS Đặng Hùng Võ: Thị trường bất động sản hiện nay khó khăn hơn 10 năm trước
Quản lý nhà ở xã hội bằng cơ chế thị trường
‘Ngân hàng đất nông nghiệp’ chờ khung pháp lý
GS Đặng Hùng Võ: Trả lại cho đất giá thực thị trường
BT đã sửa, ‘vùng tối’ vẫn còn
GS Đặng Hùng Võ: Khoảng trống pháp lý BĐS ‘giả, lậu và ma’
GS Đặng Hùng Võ: Người nhiều tiền ở Việt Nam thích cái gì độc nhất vô nhị
Thủ tướng chỉ đạo bịt kẽ hở đất đai khi cổ phần hóa
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP