grdp
TP.HCM: GRDP 9 tháng đạt hơn 903.000 tỷ đồng
6 tháng đầu năm, nhiều địa phương có tốc độ tăng GRDP rất cao