grab thâu tóm uber
Vụ Grab thâu tóm Uber: vi phạm luật cạnh tranh tại Việt Nam
Singapore điều tra thỏa thuận chuyển nhượng giữa Uber và Grab
Cục Cạnh tranh yêu cầu Grab báo cáo vụ ‘mua’ Uber