giống cây trồng
Công ty CP Giống cây trồng Trung ương
Bó tay trong bảo hộ giống cây trồng
Là nước nông nghiệp nhưng mỗi năm VN phải tốn cả nửa tỷ USD nhập giống cây trồng, vật nuôi
Mất hơn 10 năm để công nhận một giống cây
Doanh nghiệp nông nghiệp, kinh doanh đầu vào lãi khủng
Kinh doanh vật tư nông nghiệp lãi khủng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP