giấy phép con
Cắt giảm điều kiện kinh doanh thực chất chỉ đạt khoảng 30%
Vẫn còn khoảng 350.000 doanh nghiệp phải xin giấy phép con
Thủ tướng: Có tình trạng ‘gói’ lợi ích cục bộ trong soạn nghị định
Cắt giảm điều kiện kinh doanh: có, nhưng con số thực tế rất thấp
Dự kiến cắt giảm tới 60% trong 5.900 điều kiện kinh doanh
Bình luận thị trường: Điệp khúc trước ‘bức tường thép’
Cắt ‘giấy phép con’: 4 Bộ cắt giảm được 900/5.905 điều kiện kinh doanh
Chậm nhất 15/8 phải trình Chính phủ phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh
Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm 54 thủ tục hành chính
Bộ Y tế đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 1.151 điều kiện kinh doanh
Bà Phạm Chi Lan: Đổi tư duy để xóa ‘giấy phép con’
‘Đất nước và người dân cần những người đang giữ những cương vị như tôi phải hành động’
Bộ Công Thương: Sẽ không mọc thêm giấy phép con
Bộ Nông nghiệp sẽ bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện đầu tư kinh doanh
Đề nghị bãi bỏ điều kiện kinh doanh với 21 ngành nghề
Bộ NN&PTNT công bố cắt giảm hàng loạt điều kiện, giấy phép
Chính phủ yêu cầu các Bộ xóa bỏ ít nhất 1/3 điều kiện kinh doanh
Nhà nước vẫn còn nghiện quản
Bộ Công Thương sẽ tiếp tục cắt bỏ các điều kiện kinh doanh
Bộ Công Thương tạo ‘áp lực cho ai đó còn chần chừ’