giao dịch atm
Ngân hàng phải giám sát chặt giao dịch ATM từ 23h đến 1h sáng