giá vật liệu xây dựng
Trong 3 tháng thép 7 lần tăng giá, nhà thầu xây dựng càng làm càng lỗ
Giá vật liệu xây dựng tăng ‘sốc’, nhiều dự án có nguy cơ ‘vỡ trận’
Giá vật liệu xây dựng giảm tốc độ tăng
Miền Trung: Khan hiếm vật liệu xây dựng sau bão
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP