giá thanh long
Giá thanh long tăng mạnh trở lại
Giá lên nhưng nông dân còn rất ít thanh long để bán
Giá thanh long nghịch vụ chỉ còn 6.000 đồng/kg
Thanh long lên giá, nhà vườn hết hàng
Thanh long miền Nam bán đổ 1.000 đồng/kg, ở Hà Nội vẫn 20.000 đồng/kg
Thanh long rớt giá sốc, còn 1.500 – 2.000 đồng/kg
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP