giá hồ tiêu
Giá hồ tiêu giảm sốc
Giá tiêu đi ngang sau 2 ngày tăng, giá cà phê tăng 4%
Giá hồ tiêu đang tụt dốc
Nông dân Tây Nguyên lao đao khi giá hồ tiêu giảm thấp nhất trong hơn 10 năm
Giá hồ tiêu giảm sâu, diện tích vẫn tiếp tục tăng vượt quy hoạch
Giá hồ tiêu lên xuống bất thường, khả năng do DN Trung Quốc thao túng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP