giá gas tăng
Giá gas tăng sốc, 34.000 đồng/bình 12kg
Giá gas tăng 48.000 đồng/bình 12kg ngay ngày đầu năm mới
Giá gas tăng vọt 24.000 đồng/bình 12 kg
Giá gas tháng 5 tăng 2.000 đồng/bình 12kg
Giá gas tháng 3 tăng 17.000 đồng/bình 12kg
Giá gas tháng 2/2019 tăng 10.000 đồng/bình 12kg
Giá gas tháng 1 tăng 4.000 đồng/bình 12kg
Giá gas tháng 10 tăng thêm 12.000 đồng/bình 12kg
Giá gas tháng 9 tiếp tục tăng 10.000 đồng/bình 12kg
Giá gas tháng 8 tăng 11.000 đồng/bình 12kg
Giá gas tháng 6 tăng 18.000 đồng/bình
Giá gas tháng 5 tăng 833 đồng/kg
3 tháng qua giá gas đã tăng 71.000 đồng/bình
Giá gas tăng mạnh từ 1/1
Từ 1/11, giá gas tăng 19.000 đồng/bình 12kg
Giá gas tăng từ 1/10
TPHCM: Từ 1/9, giá gas tăng 500 đồng/kg