giá điện xăng
VCCI: Không nên đóng dấu mật với giá điện, xăng
Xăng dầu và giá điện đẩy CPI tháng 5 tăng 0,49%